Tietosuojaseloste

Ruokaluola Oy tarjoaa makumuotoilupalveluja. Sivustolla on yhteydenottolomake, jolla kävijä voi kertoa palvelutoiveistaan. Tämä on Ruokaluola Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen 13.3.2023 laadittu rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Chef Luola · Ruokaluola Oy
Y-tunnus: 1503918-6
Lastenkodinkatu 2–10 R1
00180 Helsinki
Markku Luola
chef@ruokaluola.fi
040 74 79750

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen). Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito ja markkinointi liittyvä tieto. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

Henkilötietojen käyttäminen ja suojaaminen

Henkilötietoja käytetään palvelupyynnön, tilauksen käsittelyyn sekä muuhun yhteydenpitoon. Lisäksi sitä voidaan käyttää automaattisesti keräämiämme verkkosivujen käyttötietoja toiminnan ja palvelujen kehittämiseen. Noudatamme henkilötietoja käsitellessämme tiukasti lainsäädännön asettamia huolellisuus- ja suojaamisvelvoitteita sekä hyvää tiedonhallintatapaa. Kaikki henkilötiedot ovat suojattu asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen laittomalta käsittelemiseltä. Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu sovellettavan EU:n tietosuojaasetuksen vaatimukset. Tietosuojaselostetta ja tietosuojakäytäntöjä päivitetään ajoittain. Jos muutokset ovat merkittäviä, niistä ilmoitetaan verkkosivustolla tai muilla keinoin, esimerkiksi sähköpostitse.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat henkilön nimi, yritys/organisaatio, yhteystiedot, www-sivustojen osoitteet, verkkoyhteyden IP-osoite sekä tunnukset/profiilit sosiaalisen median palveluissa. Tietoja säilytetään toistaiseksi.

Evästeet

Eväste on pieni tekstitiedosto, joka tallennetaan käyttäjän laitteelle, kun hän vierailee sivustolla. Tämä sivusto käyttää vain sivuston toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä. Tietoa sivustolla käynnistä ei päädy kolmansille osapuolille.